ท่อ งไว้ มีโชคไม่ขา ดสาย มีเงินทองใช้ล้นมือ

ท่อ งไว้ มีโชคไม่ขา ดสาย มีเงินทองใช้ล้นมือ ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน) หรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่า “ท้าวกุเวร” ถ้าในพระพุทธศาสนาจะเรียก …

Read More