ซื่อสัตย์ คำเดียวนี้ มีความหมายและคุณค่ามาก ทุกคนควรมีอยู่ในจิตใต้สำนึก

ซื่อสัตย์ คำเดียวนี้ มีความหมายและคุณค่ามาก ทุกคนควรมีอยู่ในจิตใต้สำนึก

คำว่าซื่อสัตย์ อาจเปลี่ยนชีวิตคนคนนึงไป ตลอดกาล

ซื่อสัตย์ คือสัจจะวาจาที่เปล่งออกมาแล้วต้องทำตามที่พูดที่บอกไปแล้ว

ความซื่อสัตย์ จึงมักมาพร้อม กับหน้าที่ ความรับผิดชอบ

หากใคร ที่ไม่มีแม้แต่ความซื่อสัตย์ คนนั้นก็คงลำบาก ในการใช้ชีวิตย ากจะหาคนจริงใจกับตนได้ ชีวิตเจอแต่หลุมบ่อ พบเจอ แต่อุปสรรค

มีความสุขประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็จะกลับมาทุกข์ซ้ำ เหล่านั้น มักมาจากการกระทำของตัวเองที่ทำคนไว้

พอผลการกระทำส่งผล จึงอาจจะเจ็ບปວดทุกข์ทຮมานมากกว่า เลยไปถึงขั้นชีวิตย าก จะเจริญ

จึงได้เห็นหลายคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง และคนอื่น พบเจอแต่ความทุกข์ มีชีวิตอยู่บนความหวาดระแวง

เจอแต่คนโกหก หลอกลวง เช่นเดียวกับตัวเขา ผีเห็นผีอยู่ด้วยกันมี แต่ย ากลำบาก

ต่างจากคนซื่อสัตย์ ไปไหนมาไหน ใคร ก็ต่างพากันยกย่อง สรรเสริญ ใครก็ต่างเชื่อถือรัก

และเอ็นดู ผู้ใหญ่คอยให้ การสนับสนุนช่วยเหลือ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

แม้นมีคู่ครองก็จักมีแต่สุข ไม่ค่อยพบเจอ ความทุกข์ย ากลำบากทางใจ

สิ่งเหล่านี้คนคิดไม่ซื่อ จึงมักเข้าไม่ถึง เพราะไม่เคยสัมผัส เพราะความไม่ดีของตน

คนบางคนโกหกหลอกคนอื่น ทำชั่ วมากมายเพียงเพราะแพ้พ่ายต่อ กิเลสตน

ทำตามอำเภอใจจนนำพาชีวิตไปพบจุดจบที่ไม่น่าให้อภัย คนเ ก ลี ຍ ด สาบแช่งปองร้ า ย ทำมาค้าขาย ก็ไม่เจริญ

อย า กเจอคนรัก ที่จริงใจ แต่ตัวเองไปทำคนอื่นไว้ในอดีตมาก ต่อให้มีบุญได้เจอนางฟ้า หรือเทวดา

บุญไม่ถึงเขา ก็คงไม่ได้เขามาเชยชม เพราะกssมไม่ดี ท้ายสุดก็ละอายแก่ใจตน เพราะตนไม่ดีพอนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.