โกร ธใครมากเท่าไร ไม่ต้องไปแก้แค้ น ปล่อยให้ผลกร รมจัดการเอง

โกร ธใครมากเท่าไร ไม่ต้องไปแก้แค้ น ปล่อยให้ผลกร รมจัดการเอง

เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอปัญหาการโดนอิ จ ฉ ากล่าว ร้ า ย ฯลฯ แล้วไม่รู้จะทำอย่ างไร คุณจะไม่ชอบการที่ต้อง ลดตัวไปโต้เถียง อธิบายความจริง ให้กับคนอื่นที่ “หูเบา”

เพราะอธิบายยังไง คนประเภทนี้ก็จะเอาเ รื่ อ งคุณให้ได้ พย าย ามเถียงข้างคู จะไม่ฟังเหตุผลใดทั้งสิ้นเพราะจุดประสงค์ของเขา ไม่ใช่การ “สืบหาข้อเท็จจริง”

แต่เป็นการ “ต้องการเห็นคุณແย่ลง” พวกเขาจะได้รู้สึกดีกับตัวเอง ขึ้นมาอีกหน่อย

คนที่ “เห็นคุณค่าตัวเองต่ำ” มักจะใช้วิธีหาทางทำ ร้ า ย คนอื่น เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น การไปโต้เถียงกับคนแบ บนี้ จึงไม่มีวันจบ

แต่การไปโต้เถียงจะทำลาย “ความสงบใจ” ของคุณเอง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรา “ยอมไม่ได้” เพราะเสียประชากรดี ให้กับฝ่ายอธรรมไป คนดีอย่ างเรา จึงต้อง “ไม่เป็นเหยื่อ” คนเหล่านั้น

วันนี้เรามีหลักคิดที่เป็น “กฎจักรวาล” (ธรรมะ) ที่จะช่วยคุณได้

1.อย่ าลืมว่า คนที่อิ จ ฉ า คิด ร้ า ย เ ก ลี ย ด ชั ง คนอื่นก็เหมือน “ตกนรกทั้งเป็น” อยู่แล้วใจที่ร้อนรุ่ม ເครียດ กังวล นั่นแหละ คือ นรก เคยได้ยินไหม “สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ” นี่เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด

การอิ จ ฉ า เ ก ลี ຍ ด ชัง คนอื่น จึงเป็น “การทำโทษ” คนนั้น อยู่แล้วกssมเห็นทันตา อย่ าไปคิดแก้ເເค้นเขา ให้ “กฎแห่งกssม” จัดการ ดีที่สุด

เพราะถ้าคุณตอบโต้ในทาง ร้ า ย มันจะเป็น “กssม” ของคุณด้วย

2.ข้อสำคัญคือ คุณอย่ าถูกคนแบ บนี้ ลากไปลง “นรกในใจ” กับเข า ด้วยคุณต้องอยู่บน “สวรรค์ในอก” ของคุณ โดยไม่ยอมลงไป “ทุ ก ข์” กับพวกเข า ด้วย แม้แต่นิดเดียวเพราะถ้าคุณลดความสุขและสงบใจของคุณ มีความทุ ก ข์เพิ่มขึ้น เพราะคนเหล่านี้ แปลว่า เขาชนะ

หมายความว่าเรามีหน้าที่ ดูแล “จิต” และ “ใจ” ของเรา ให้มีความสุข เสมอ ไม่รุ่มร้อน ไม่ເครียດ ไม่กังวลอย่ าลดความสุขตัวเอง เพราะการมีความทุ ก ข์เพิ่ม เท่ากับ นรกในใจ

ใครพูดอะไรมา ก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจ คุณทั้งสิ้นเหมือนมี “เกราะกำบัง” น้ำลายย าพิ ษของคนอื่น คนที่อิ จ ฉ า เ ก ลี ຍ ด ชังคุณจะ “ยิ่งปี๊ด” เพราะเ รื่ อ งที่เค้าทนไม่ได้ คือ เห็นคุณมีความสุข

มีคำกล่าวว่า “การแก้ເເค้นที่ดีที่สุด คือ คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น” เราเห็นด้วยเพราะการที่คุณรุ่งเรืองขึ้น ดีขึ้น มีความสุขขึ้น คนขี้อิ จ ฉ า จะยิ่งทนไม่ได้ยิ่งมีความทุ ก ข์มากขึ้น ยิ่งร้อนรุ่มในใจมากขึ้น

เหมือนตกนรกทั้งเป็นน่าสงสารมากแต่เ รื่ อ งที่เค้าจะ “สะใจ” คือ การเห็นคุณมีความ ทุ ก ข์ ร้อนใจ เหมือนพวกเขาเรายอมได้หรือ ที่จะให้เขา “สะใจ” พวกเรา ไม่ยอมสูญเสียคุณไปนะมาอยู่ “บนสวรรค์ในอก” กับพวกเราต่อนะเป็นกำลังใจให้ คุณทำได้

3.ลงมือทำบางสิ่ง ที่ปกป้องตัวคุณเองการไม่ยอมให้น้ำลายคนอื่น มาเป็น “ย าพิ ษ” ในใจคุณไม่ได้หมายความว่า คุณยอมเป็น “พรมเช็ดเท้า” ให้คนอื่นให้ไตร่ตรองอย่ างดี ในการที่คุณจะได้ทั้งสองอย่ างคือ

มีเกราะป้องกันจิตไม่ให้ตัวเราคิดลบ และ ทุ ก ข์ ไปกับคนคิด ร้ า ย ด้วย

และ มีมาตรการป้องกันตัวของเราเองเพราะเราต้องเป็นคน “ฉลาด และมีไหวพริบ” ในโลกนี้ด้วย

สรุปคือ

ความสุขทั้งมวลของคุณ คุณเป็นคนควบคุมทั้งหมด เพราะ ความสุขอยู่ในใจของคุณเองอย่ าลดตัวไปตอบโต้คนชั่ ว ด้วยวิธีการแบบเดียวกับพวกเขาจะเก่งกว่าคุณ ในวิธีการต่ำแบบนั้น เรา เป็น “ประชากรคนคิดบวก” สำหรับคนที่เจอปัญหานี้อยู่นะ

แถมให้อีกข้อสำคัญเวลาคุณรั กษ าความสุขในใจ คุณจะเหมือนมี “พระคุ้มครอง” จักรวาล จะเข้าข้างคุณเพราะตามกฎแรงดึงดูด

พลังบวกที่คุณส่งออกไปจักรวาลจะตอบสนองมนุษย์จิตเล็ก ทำอะไรคุณไม่ได้เพราะพลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เข้าข้างคุณเต็มที่ คุณเหมือนเดินไปไหน มีเกราะกำบังมีคนคอยช่วย

จักรวาลคอยส่งคนและสถานการณ์ที่จะช่วยคุณ มาให้ นี่คือ ความลับที่ศาสดามหาปราชญ์ทั้งหลาย ได้สอนเรามา

และถ้าคุณ “อวยพร” คนที่มุ่ง ร้ า ยคุณได้ ก็จงทำเพราะเขาเป็นคนที่น่าสงสาร เพราะกำลัง “ ต ก น ร ก ทั้งเป็น” ช่วยเขาได้ ก็ช่วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.